top of page

אם הגעתם לפה, סימן שאנחנו עומדים להיפגש בקרוב - איזה כייף!

לקראת המפגש שלנו נבקש מכם לבצע תרגיל עליו נתבסס בעבודתנו המשותפת (יש להגיע עם התרגיל מוכן).

התרגיל יסייע לנו לנתח את החוויות המקצועיות שלכם וללמוד מהם לצורך מיצוי ולמידה משמעותית. אנא הקדישו לו זמן ורצינות שכן הוא עשוי לסייע לנו להגיע לתובנות משמעותיות. 

 

התרגיל נקרא "קו חיים תעסוקתי". 

בפניכם מוצג קו (ציר זמן). את התרגיל יש להדפיס (או לייצר על דף חדש) ועל הקו לסמן את הדברים הבאים:  

  1. בקצה השמאלי הכניסו את תאריך הלידה שלכם.

  2. על הקו עצמו פרטו את כל התנסויות חייכם הקשורות לעולם העשייה והלימודים, בסדר כרונולוגי. ניתן לציין תקופות, תתי תפקידים או אירועים/משימות ספציפיות שהיו משמעותיים.

עשו זאת באופן הבא:

  1. מתחת לקו - ציינו בכותרות את התנסויות החיים שהן מקצועיות (כגון תפקידים, פרויקטים שהובלתם בעבודה וכל דבר שקיבלתם עבורו כסף) וסמי מקצועיים (למשל: מגמת  בתיכון, תפקיד בצבא, התנדבויות  וכו'). פרטו ככל הניתן: אם במקום עבודה מסוים עשיתם כמה תפקידים - ציינו את התקופות השונות.

  2. מעל הקו - ציינו בכותרות את כל ההתנסויות שהיו יותר התנסויות "פנאי"- חוג ציור, הפקת תאטרון בבית ספר, טיול משמעותי לחו"ל וכן הלאה. הכלל הוא: אם יש ספק אין ספק!

 

אם יש משהו שאתם מתלבטים אם לכתוב (מחשש שאולי זה לא רלוונטי) - אל תתלבטו. כתבו! 

מצורפת דוגמה לשימושכם וגם קו חיים אותו תוכלו להדפיס.

נתראה בקרוב!

בינתיים - מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק.

bottom of page