שלב IV- ניתוח החוויות

בשלב זה נבקש לנתח 2 מהחוויות אותן סימת בטבלה נפרדת באופן הבא:

כל הזכויות שמורות