שלב IV- ניתוח החוויות

בשלב זה נבקש לנתח כל אחת מהחוויות אותן סימנו בטבלה נפרדת באופן הבא:

כל הזכויות שמורות

© 
 

  • Facebook
  • Instagram