'בואו לפני'- צעירים במרכז- הרצאת פתיחה

 כל הזכויות שמורות למקדמיה*