top of page

שלב V- מציאת החוט המקשר

בשלב האחרון נרצה לנסות למצוא את החוט המקשר בין החוויות ואם אפשר גם  ננסה לשייך את המאפיינים למעגלי הרלוונטים.

שימו לב שמאפיין יכול להיות בכמה מעגלים.

למשל יכולה להיות חוזקה ייחודית שקשורה בעבודת צוות ומאפיין בסביבת העבודה שגם הוא מתאר סוג מסויים של עבודת צוות לה אני זקוק/ה. 

כל הזכויות שמורות

טבלת סיכום- עם דוגמא.jpg
bottom of page