top of page

תהליכים ארגוניים במקדמיה

בעולם עבודה מתחדש, המתאפיין בחוסר וודאות רבה, ברצוננו להבטיח כי הארגון, על אנשיו, נמצא במקסימום שלו.

כמנהלים, המטרה המרכזית שלנו, היום יותר מתמיד, היא להגדיל את האימפקט שלנו. מרמת הפרט ועד לרמת הארגון כולו.

תהליכי מקדמיה פועלים מתוך נאמנות גבוהה ל DNA של הארגון ומתמקדים במציאת המקום בו האינטרס של הארגון והאינטרס של העובד נפגשים. המפגש של האינטרסים הוא שמאפשר התייעלות, הצלחה ושביעות רצון גבוהה של כל המעורבים.

 

במקדמיה פיתחנו תהליכים למיפוי והמשגה מדויקת של צרכי הארגון ושל צרכי העובדים במטרה לבחון יחד כיצד ניתן למקסם את המפגש בניהם, לחזק את החיבור של העובדים למשימה הארגונית ולתפקיד ולייצר אימפקט ארגוני גדול יותר.

התהליכים שלנו:

תהליך אישי בפרידה 

לתת לעובדים שנאלצים לעזוב אותנו מתנה אמיתית. כזו שתבטיח שהמקום הבא שלהם יהיה הרבה יותר מדויק עבורם. 

סדנאות להגברת המחוברות

לתת למנהלים את הכלים להוציא את המיטב מעצמם ומהצוות שלהם. 

תהליך ארגוני

InsideOut & OutsideIn

תהליך עומק לחיבור מקסימלי בין העובדים והמוטיבציה שלהם לבין הארגון, יעדיו ומשימותיו. 

 להשארת פרטים ויצירת קשר

רוצים להתמקדם

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page