תהליך אישי ממוקד עם מנחה מקדמיה 

הרצאות העשרה וסדנאות עומק

תהליכים ארגוניים מותאמי צורך ולקוח