עברת איתנו תהליך אישי או סדנאי וכעת עולה אצלך הצורך לעדכן את שלושת המעגלים שלך או את ליבת העשייה שלך?

הגעת לצומת חדש והיית רוצה לעשות סדר באפשרויות ולבחון אותן יחד עם מנחה מקדמיה באמצעות הכלים שלנו? 

 

נשמח לעשות זאת!

עדכון גרסה